Name{{name}}>scrub1|scrub2>value1|value2{{value}}>type>icon{{layout}}